mn en kr

Даатгалын тооцоолуурГадаадад зорчигчдын даатгал


Зорчих гэж буй орон, зорчих хоног, даатгалын үнэлгээнээс хамаарч дараах байдлаар хураамж тооцоологдно.

Зорчих улс

Таны нас

Аялах хугацаа (хоног)


  • Даатгуулагч 71-79 настай бол даатгалын хураамжийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.
  • Даатгуулагч 80-84 настай бол даатгалын хураамжийг 2.5 дахин нэмэгдүүлнэ.
  • Даатгуулагч 85 болон түүнээс дээш настай бол даатгуулагчийн хүсэлтийн дагуу давхар даатгагчаас тусгай зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр даатгана.

Үр Дүн:


Даатгалын үнэлгээ* $30,000 $50,000 $100,000
Хураамж $0 $0 $0
*нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ

ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ