mn en kr

Автотээврийн хэрэгслийн
даатгал


Таныг болон
Таны гэр бүлийг
Санхүүгийн эрсдэлээс
Бүрэн хамгаална

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал


Юуг даатгуулах вэ?

 • Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
 • Нэмэлт тоноглол

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Таны машиныг доорх төрлийн эрсдэлүүдээс хамгаална.

 • Автотээврийн хэрэгслийн осол
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Галын эрсдэл
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хулгай дээрэм
 • Жолоочийн гэнэтийн осол

Даатгалын хамгаалалтын сонголт

ХАМГААЛАЛТУУД
Класс 1
Класс 2
Класс 3
Автотээврийн хэрэгслийн осолБайгалийн хүчний үйлчлэл


Сантехникийн эрсдэл
 


Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл
 


Гаднаас үүсэлтэй гал, дэлбэрэлт
 
 

Хулгай, дээрэм
 
 
Жолоочийн гэнэтийн осол
 
 

ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖ, ӨХХ
Хураамжийн хувь
0.8%
1.2%
2.0%3.0%
3.8%
Өөрөө хариуцах хэсэг
10%
10%-10%
-
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
24 цагийн ослын дуудлага

Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

Таны машины зах зээлийн үнэ, та даатгалаа хэдий хугацаагаар хийлгэх, мөн автотээврийн хэрэгслийн даатгалын аль бүтээгдэхүүнийг сонгосноос хамааруулан тогтооно.


НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 1. Даатгуулагчийн өргөдөл.
 2. Холбогдох эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт (Жишээ нь, ЗЦГ-ын ослын дүгнэлт).
 3. Хохирлын үнэлгээний тайлан.
 4. Даатгалын гэрээ, гэрээт баталгааны эх хувь.
 5. Холбогдогч жолооч нарын иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх болон автотээврийн хэрэгслүүдийн гэрчилгээний хуулбар.
 6. Бусад шаардлагатай материал.


ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ