mn en kr

Автотээврийн хэрэгслийн
даатгал


Таны бизнесийг
санхүүгийн эрсдэлээс
бүрэн хамгаална.


Автотээврийн хэрэгслийн даатгал


Даатгагдах хөрөнгө дараах шинжийг агуулсан байна:

Байгууллагын өмчлөл, эзэмшлийн автотээврийн хэрэгсэл

Юуг даатгуулах вэ?

 • Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
 • Тухайн тээврийн хэрэгслийг нэмэлтээр тоноглосон тоноглол

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Дараах эрсдэлүүдээс байгууллагадаа тохирох хамгаалалтыг сонгон даатгуулах боломжтой. Үүнд:

 • Тээврийн хэрэгслийн осол
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл
 • Сантехникийн эрсдэл
 • Гаднаас үүсэлтэй гал, дэлбэрэлт
 • Байгалийн хүчний үйлчлэл
 • Хулгай дээрэм
 • Жолоочийн гэнэтийн осол

Даатгалын хамгаалалтын сонголт

ХАМГААЛАЛТУУД
Класс 1
Класс 2
Класс 3
Тээврийн хэрэгслийн осол


Байгалийн хүчний үйлчлэлСантехникийн эрсдэл
 


Гуравдагч этгээдийн санаатай үйлдэл
 


Гаднаас үүсэлтэй гал, дэлбэрэлт
 
 

Хулгай, Дээрэм
 
 

Жолоочийн гэнэтийн осол
 
 

ХУРААМЖ, ӨХХ
Хураамжийн хувь
0.8%
1.2%
2.0%
3.0%
3.8%
Өөрөө хариуцах хэсэг
10%
10%
-
10%
-
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
24 цагийн ослын дуудлага

Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвөлгөө

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцоолох вэ?

Даатгагч болон даатгуулагч нар харилцан тохиролцох бөгөөд байгууллагын онцлог, үйл ажиллагааны чиглэл, орчин зэрэг хүчин зүйлсээс хамааран Та бүхэнд хөнгөлөлттэй үнийн санал өгөх боломжтой.


Даатгуулахад шаардлагатай бичиг баримтууд

 1. Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар;
 2. Тээврийн хэрэгслийн шаардлагатай мэдээллүүд;
 3. Тээврийн хэрэгслийн гадаад болон дотоод фото зураг;

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ

Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Факс: 310347


ХАЙХ ЗҮЙЛЭЭ БИЧНЭ ҮҮ